yxdvlopi's profile image - click for profile

yxdv lopi's Fundraiser:

zastita zivotne sredine zakon

yxdv's Photo

BENEFITING:

yxdv lopi

THE STORY:

Na predlog Ministarstva životne sredine i prostornog planiranja, tokom maja meseca 2009. godine, Narodna Skupština Republike Srbije usvojila «Zeleni paket« - 16 zakona iz oblasti zaštite životne sredine. Prema rečima ministra za zaštitu životne sredine, Olivera Dulića, svi usvojeni zakoni iz seta «Zelenog paketa« su u skladu sa direktivama Evropske unije. Ovim zakonima uredjuje se oblast upravljanja otpadom, a poboljšaće se i već postojeći Zakon o zaštiti životne sredine. Cilj donošenja ovog seta zakona je zaštita svih segmenata životne sredine (vazduha, vode, zemljišta), ali i uredjivanje oblasti pravilnog korišćenja i čuvanja opasnih hemikalija, skladištenje otpada, održavanje deponija i svega što na bilo koji način ugrožava životnu sredinu i zdravlje ljudi, životinja i biljaka.

 

Postoji još mnogo primera ugrožavanja životne sredine, sigurno je da nisu svi ovde navedeni jer život uvek stvara nove situacije i dovodi do novih rešenja pa tako i u ovoj oblasti. Za sad je dovoljno da se u osnovnim crtama shvati šta to sve može predstavljati ometanje poseda i ugrožavanje životne sredine i od čega se sve može tražiti zaštita.

Pravni aspekti zaštite životne sredine su obimni i neće svi biti obrađeni u ovom radu, već ćemo se ovde posvetiti dvema osnovnim i najvažnijim pravnim aspektima zaštite životne sredine a to su krivično-pravna zaštita i građansko-pravna zaštita.

Pravni osnov

Zakon o zaštiti životne sredine ("Službeni glasnik RS", br. 135/2004 i 36/2009) Zakon o proceni uticaja na životnu sredinu ("Sl.glasnik RS", br. 135/04 i 36/09)
Zakon o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu ("Sl.glasnik RS", br135/04, 36/09)
Zakon o upravljanju otpadom (“Sl.glasnik RS, br. 36/09 i 88/10)
Zakon o zaštiti prirode (“Sl.glasnik RS, br. 36/09 i 88/10)
Zakon o zaštiti vazduha (“Sl.glasnik RS, br. 36/09)
Zakon o zaštiti od buke u životnoj sredini (“Sl.glasnik RS, br. 36/09 i 88/10)
Zakon o zaštiti od nejonizujućih zračenja (“Sl.glasnik RS, br. 36/09)

 

$0

MONEY RAISED
  •  
  •  
  •  

Fundraise for this Campaign

The Team: $0 TOTAL RAISED SO FAR

JOIN THE TEAM

Want to help Fundraise or Volunteer for this amazing Fundraiser? Join the Team

Donor Comments

yxdv is working on selecting a charity so you can support zastita zivotne sredine zakon.